محصولات Petzl

محصولات Petzlوایل سال 1930   فرناند پتزل همراه با دوستش    ورزش غارنوردی را  کشف کردند آنها  شروع به کاوش در غارهای عمیق کردند و برای رسیدن به نقاط  عمیق ترغارها که قبلا غیر قابل دسترس بود چرخ دندهای جدیدی را  طراحی کردند و تا سال  1968 محصولات خود را با نام تجاری  (Produits Fernand Petzl ) به صورت محدود  تولید میکرد . در سال 1970 پتزل و پسرانش پیر و پل شرکت  تجاری پتزل را در  فرانسه تاسیس کردند که  این واقعا آغاز چیزی بزرگتر بود. امروزه پتزل Petzl  به عنوان اولین تولید  کننده اوازم صخره نوردی وغارنوردی تولیدات خود را در قالب ابزار فرود و صعود، طناب، کلاه ایمنی،چراغ قوه پیشانی و...  را در اختیار صخره نوردان ،آتش نشان ها، سقف سازها ،کارگران نجات قرار داده و محبوبیت زیادی در بین آنها دارد.
محصولات Petzl

کمپ و کوهنوردی Petzl

بیلچه ، تبر وکلنگ Petzl

بیلچه ، تبر و کلگ Petzl

مهار Petzl

مهار Petzl

چراغ قوه پیشانی Petzl

چراغ قوه پیشانی Petzl

باتوم کوهنوردی Petzl

باتوم کوهنوردی Petzl

قرقره Petzl

قرقره Petzl

فلاکس Petzl

فلاکس Petzl

طناب Petzl

طناب پتزل Petzl

تسمه Petzl

تسمه Petzl

کلاه ایمنی Petzl

کلاه ایمنی Petzl

چاقو Petzl

چاقو Petzl

کیف ابزار Petzl

کرامپون Petzl

کرامپون Petzl

قلاب Petzl

قلاب Petzl

کیف و کوله Petzl

کیف وکوله Petzl