تجهیزات قایق

تجهیزات قایق

گونه‌ای از شناورها که معمولاً از کشتی کوچک‌تر می باشد . برپایه یکی از تعریف‌ها، قایق شناوری است که قابل حمل توسط کشتی باشد. قایق در اصل تشکیل شده از یک ساختار شناوری به نام بدنه و یک ساختار پیش‌رانش، گاه برای آن عرشه‌ای هم می‌سازند. پیش‌رانش قایق می‌تواند به‌وسیله پارو، بادبان، پدال، چرخ‌پره‌های بخار و یا موتور باشد.

       دسته بندی

 

 

          برندهای برتر

لگو Swans
لگو speedo
لگو intex
بیک اسپرت
لگو Turbo
لگو Quiksilver
لگو Zoggs
تمام برندها