کیف و کوله کوهنوردی

کیف و کوله کوهنوردی

تمام وسایل مورد نیاز یک کوهنورد باید درون وسیله ای قرار گیرند که این وسیله کوله پشتی است . کوله پشتی ها با توجه به نوع استفاده ، ار نظر حجم و کاربرد به دو نوع کوله های کوهنوردی و کوله های سنگنوردی تقسیم می شوند . کوله های کوهنوردی بلند ، جا دار و جیب دار هستند و کوله های سنگنوردی بدون جیب بوده تا هنگام عبور از تنورها و لای سنگ ها به جایی گیر نکنند . پاکوب در این بخش طیف وسیعی از کیف و کوله های موردنیاز در کمپ ، کوهوردی و سنگ نوردی را که ساخته شده توسط بهترین برند های دیا نظیر Deuter ، asolo ، VAUDE و غیره را  برای علاقه مندان این رشته جمع آوری کرده است .

دسته بندی

 

          برندهای برتر

لگو Deuter
لگو Lowe Alpine
لگو سالمون
لگو Millet
لگو Vaude
لگو Mammut
لگو Jack Wolfskin
برندها